Skip to content

Player Overview

Vlad, Surlaru

Vlad, Surlaru

League member since: October 2017

TEAM GAMES GOALS ASSISTS PTS YELLOWS REDS MVPS
Winter 2017 Tournament // Group C
Abundancers 0 0 0 0 0 0 0
Winter 2018 // D2
Reds 9 6 0 6 1 0 0
Summer 2021 // D3
REDS 7 2 1 3 1 0 0
Summer 2021 // D3 - South
Da Goats 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 8 1 9 2 0 0